DÜRÜSTLÜK

 • Her zaman etik ve profesyonel standartlara uygun hareket ederiz.
 • Toplumumuz, paydaşlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve kendimiz için en doğru olanı yaparız.
 • Açık, samimi ve içtenlikle iletişim kurarız. Davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenir, yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • İmzaladığımız sözleşmelerin metnine ve ruhuna uygun davranırız.
 • Gizlilik prensiplerine titizlikle uyarız.

SAYGI

 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve içinde bulunduğumuz toplumun çıkarlarını gözetiriz.
 • Yasalara uyarız ve yasal haklara saygı gösteririz.
 • Önyargısız hareket eder; inanç, kültür ve diğer tüm farklılıklara saygı gösterir ve değer veririz.
 • Şirket kurallarına uygun davranır, kural ihlallerinin saygısızlık olduğunu biliriz.
 • Fikirlerimizi saygı çerçevesinde ifade ederiz.
 • Anlaşmazlıklarda çözüme odaklanır, uzlaşma sağlamak için çaba sarf ederiz.

ŞEFFAFLIK

 • Birbirimizle bilgiyi paylaşır, birlikte öğrenir, birlikte gelişiriz.
 • Sonuca ulaşmak için esnek ve duyarlı davranır, gerekli bilgi ve verileri iş arkadaşlarımızla rahatlıkla paylaşırız.
 • Paylaşımın gücüne inanır, iyi ve kötü günde birbirimize ortak oluruz.
 • Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde neyi yapıp, neyi yapamayacağımızı açıkça paylaşırız.

TAKIMDAŞLIK

 • Takım çalışmasına değer veririz.
 • Sürdürülebilir başarının ancak ekip çalışması ile mümkün olacağını biliriz.
 • Ortak amaçlara ulaşmak için elbirliği ile çalışır, başarılarımızı birlikte kutlarız.
 • İş tanımı ile kendimizi sınırlamayıp, sonuç ve başarı için elimizden gelenin en iyisini yaparız.
 • Diğer elemanlarla birlikte çalışma konusunda bireysel inisiyatif alırız.

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

 • İnsana önem ve değer veren davranışlar sergileriz.
 • Hiçbir zaman kibirli davranmaz, tüm ilişkilerimizde kazan-kazan yaklaşımını benimseriz.
 • Müşterilerimizin ön planda olmalarını ister, onların başarılarının bizim
 • başarılarımız olduğunu biliriz.
 • Alçak gönüllü yaklaşımımız ile tüm paydaşlarımızın isteklerini dinler, onların
 • başarısının bizim başarımız olduğunu biliriz.
 • Yaptığımız işte yarattığımız katma değerin bilinciyle hareket eder, bunu artırma isteğiyle çalışırız.